Niğde ve Bor Adliyesi 'nde Personel Eksikleri Hakkında Yazı
Tarih: 2.12.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 1488

T.C.

ADALET BAKANLIĞI 'NA  

                                                                                    ANKARA

 

    Niğde Adliye Sarayının fiziki imkanlarının ihtiyaca cevap vermeyecek nitelikte olduğu malumunuzdur. Bununla birlikte Niğde iline yeni bir adliye sarayı yapılması çalışmaları başlamış, yer tahsisi yapılmış, proje çalışmaları tamamlanmıştır. Bu oldukça sevindiricidir.

    Ancak Niğde Adliyesinin fiziki imkânsızlarından öte ciddi bir personel açığı bulunmaktadır. Keza aynı durum Bor Adliyesi için de geçerlidir.

 İcra Müdürlüklerinde işlemler tüm özveriye rağmen durma noktasına gelmiştir.

 Niğde 1. İcra Müdürlüğü Personel Durumu:

Bir Müdür

İki müdür Yardımcısı

1 Zabıt katibi

Derdest dosya sayısı: 21.201

Niğde 2. İcra Müdürlüğü Personel Durumu:

Bir Müdür

İki müdür Yardımcısı

1 Zabıt katibi ( zabıt katipleri geçici görevli) şeklindedir.

Derdest dosya sayısı: 19.073

Niğde ölçeğine en uygun iller olan Aksaray Nevşehir ve Osmaniye illerinde İcra Müdürlüklerindeki personel durumu ise şu şekildedir;

Aksaray 1. İcra Müdürlüğü Personel Durumu: Bir müdür, üç müdür yardımcısı, 2 zabıt katibi,

Aksaray 2. İcra Müdürlüğü Personel durumu: Bir Müdür, üç müdür yardımcısı, 2 zabıt katibi,

Nevşehir 1. İcra Müdürlüğü Personel durumu: Bir Müdür, dört müdür yardımcısı, 4 zabıt katibi,

Nevşehir 2. İcra Müdürlüğü Personel durumu: Bir Müdür, üç müdür yardımcısı, 4 zabıt katibi,

Osmaniye 1. İcra Müdürlüğü Personel durumu: Bir Müdür, dört müdür yardımcısı, 2 zabıt katibi,

Osmaniye 2. İcra Müdürlüğü Personel durumu: Bir Müdür, üç müdür yardımcısı, 3 zabıt katibi şeklindedir. 

Görüleceği üzere personel durumu en yetersiz durumda olan il Niğde’dir.

Diğer illerdeki personel durumunun yazımızda belirtilmesinin nedeni kıyas yapılmasının ötesinde personel eksikliğinin işlemlerin yürümesinde çok ciddi sıkıntılar doğurduğunu vurgulamak içindir.

 Bor İcra Müdürlüğü Personel Durumu:

Bor İcra Müdürlüğünde halen 1 müdür bir de müdür yardımcısı olmak üzere iki personel çalışmaktadır.

Keza Bor İcra Müdürlüğü Adliye içerisinde satış memurluğu olmadığı için  aynı zamanda “ SATIŞ MEMURLUĞU” olarak çalışmaktadır.

İki personel ile hem icra işleri hem paylaştırma davaları sonucunda verilen kararların infazı yapılmaktadır.
 
Personel özverili olarak çalışmakta ancak bu durum işlerin sağlıklı ve nitelikli bir biçimde yürümesini engellemektedir.
 
Bor Asliye Hukuk Mahkemesi’ nde mübaşir bulunmamaktadır.

Bor Asliye Hukuk Mahkemesinde mübaşir yoktur.

Buradaki mübaşir açığı “ HİZMETLİ GÖREVLENDİRMESİ” suretiyle giderilemeye çalışılmaktadır.
 
Hizmetliler hem “hizmetlilere mahsus görevlerini yerine getirirken diğer yandan mübaşirlik yapmaktadır. taleplerimiz olarak anlaşılacağına olan ümidimizle açıklanan hususların değerlendirilmesini saygıyla arz ederim.
 
Bakanlığınıza bildirdiğimiz personel açığı bir eksikliği bildirmeden çok elzem taleplerimiz olarak anlaşılacağına olan ümidimizle açıklanan hususların değerlendirilmesini saygıyla arz ederim.
 
Av. Hüseyin DEMİRBİLEK
Niğde Barosu Başkanı 


25.09.2018
AV. HÜSEYİN DEMİRBİLEK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.