YÖNETİM KURULU


 
Baro Başkanı
Av. Hüseyin DEMİRBİLEK

 


Başkan Yardımcısı
Av. Mahmut Emre SEYMENOĞLU 

 
 
Genel Sekreter
Av. Emin Alper ÖZTÜRK

 


 Sayman
Av. Önder GÜVENÇ

 
Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Caner GÜRBÜZ

 


Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Muhammed Bilal ÖZENÇ

Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Mukadder ADEM 

 


Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Mustafa DURMAZ


 
 
 
Yönetim Kurulu Üyesi
Av.  Hasan GÖKDEMİR