BAROMUZ OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİM İLANI
Tarih: 30.08.2018| Okunma Sayısı: 1886

 

İLAN

 

            1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ‘nun 84. maddesi gereğince Niğde Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.10.2018 tarihinde 10:00 – 12:00 saatleri arasında aşağıda belirlenen gündem ile Niğde Grand Hotel ‘de yapılacaktır.

 

         Niğde Barosu Baro Organları Seçimleri 06.10.2018 tarihinde saat 13:00 – 17:00 saatleri arasında Merkez Seçim İlçe Kurulu Başkanlığı gözetiminde Niğde Grand Hotel ‘de yapılacaktır.

 

         İlk Toplantıda Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle 13.10.2018 tarihinde aynı yer ve aynı saatte. Baro Organları Seçimi 13.10.2018 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 

         Genel Kurul Toplantısı ile Baro Organ seçimlerine Baromuz Levhasına kayıtlı avukatların katılması, seçime ve toplantıya katılmayan meslektaşlarımıza Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yıllık kesenek miktarının üçte biri oranında para cezası verileceği ;

 

         Baro mensubu meslektaşlarımıza ilanen duyurulur. 30.08.2018

 

Niğde Barosu Olağan Genel Kurulu

Tarih          : 06.10.2018 – Cumartesi Saat : 10:00 – 12:00

Yer             : Niğde Grand Hotel

 

Gündem

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Başkanlık Divanın Oluşturulması ( Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı, İki Üyenin belirlenmesi)
 4. Baro Başkanının Açış Konuşması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
 6. Hesap Raporunun Sunulması
 7. Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması
 8. Raporlar Üzerinde Konuşulması, Yönetim ve Denetleme Kurulunun İbrası
 9. Gelecek Döneme İlişkin Tahmini Bütçe Taslağının Görüşülmesi
 10. Giriş Keseneği ve Aidat Miktarlarının Belirlenmesi
 11. Dilek, Temenniler, Umumi Konuşmalar ve Kapanış

 

 

Baro Organları Seçimi

Tarih          : 06.10.2018 – Cumartesi Saat 13:00 – 17:00 Arası

Yer             : Niğde Grand Hotel

 

 1. Baro Başkanı Seçimi
 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi : 8 Asil – 8 Yedek
 3. Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi : 3 Asil – 3 Yedek
 4. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi : 3 Asil – 3 Yedek
 5. TBB Genel Kurul Delegelerinin Seçimi : 2 Asil – 2 Yedek

 

 

Niğde Barosu Başkanı

  Av. Hüseyin DEMİRBİLEK

07.10.2022
AV. EMİN ALPER ÖZTÜRK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.