SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR
Tarih: 8.03.2023| Okunma Sayısı: 60

İcra ve İflâs Kanununun 106’ncı maddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esaslarının belirlendiği “Satış Giderleri Tarifesi” 08 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tarifeye göre taşınır mallar için 1.200,00 TL, taşınmaz mallar için 11.600,00 TL, sicile kayıtlı motorlu kara araçları; otomobil ve diğer yük vasıtaları için 5.800,00 TL, kamyonet, minibüs, midibüs, arazi taşıtı için 6.260,00 TL, kamyon, otobüs, çekici (tır) için 7.900,00 TL, iş makineleri, römork, çekici römork için 8.980,00 TL satış gideri belirlenmiştir.

 

 

8 Mart 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32126

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

SATIŞ GİDERLERİ TARİFESİ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Tarifenin amacı;9/6/1932tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106ncımaddesi gereğince icra dairelerince yapılacak olan satışa hazırlık ve satış işlemleri için alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Tarife,9/6/1932tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 106ncımaddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Satış giderinin avans olarak ödenmesi

MADDE 3-(1) Satış talep edilmesi halinde ücret tablosunda yer alan satışı istenen mahcuz mala ait satış giderlerinin peşin olarak yatırılması zorunludur.

(2) Satış işlemleri sırasında bu Tarifede belirtilen ve peşin olarak yatırılan miktarın yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından miktarın tamamlanması için satış isteyene on beş günlük süre verilir.

Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri

MADDE 4-(1) Taşınmaz malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Taşınmaz mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

(3) İcra dosyasından birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde, bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır. Diğer taşınmazlar için ise ücret tablosunda belirtilen satış giderinin toplamından belirli miktarda indirim yapılmak suretiyle avans olarak depo edilmesine icra müdürü tarafından karar verilebilir. Bu indirim tabloda belirtilen gider avansının yarısından fazla olamaz.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri

MADDE 5-(1) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarının satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Sicile kayıtlı motorlu kara araçlarına ilişkin satış gideri; aracın muhafazası, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Taşınır mallara ilişkin satış gideri

MADDE 6-(1) Taşınır malların satışının talep edilmesi halinde satış giderleri tablosunda yer alan buna ilişkin ücret esas alınır.

(2) Taşınır mallara ilişkin satış gideri, kıymet takdiri ve satış giderleri esas alınarak belirlenmiştir.

Diğer mallara ilişkin satış gideri

MADDE 7-(1) Bu Tarifede satış gideri belirtilmeyen malların satışının talep edilmesi halinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde satış gideri tablosunda yer alan ücretler esas alınır.

Satış giderleri

MADDE 8-(1) Bu Tarifeye göre yatırılması gereken satış giderleri aşağıda gösterilmiştir:

Taşınmaz Mallar İçin

11.600,00 TL

Sicile Kayıtlı Motorlu Kara Araçları İçin

Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları

5.800,00 TL

Kamyonet, Minibüs, Midibüs, Arazi Taşıtı

6.260,00 TL

Kamyon, Otobüs, Çekici (Tır)

7.900,00 TL

İş Makineleri, Römork, Çekici+Römork

8.980,00 TL

Taşınır Mallar İçin

1.200,00 TL

Uygulanacak tarife

MADDE 9-(1) Satış giderinin belirlenmesinde, satış talebinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır. Bu Tarifenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Yürürlük

MADDE 10-(1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11-(1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2023><<
Nisan 2023
 PSÇPCCP
14272829303112
153456789
1610111213141516
1717181920212223
1824252627282930
191234567

01.04.2023
AV. EMİN ALPER ÖZTÜRK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.