BAROMUZ TAVSİYE NİTELİĞİNDE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 

 

 

 

  Niğde Barosu 2024 Yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi