BASIN VE KAMUOYUNA
Tarih: 19.12.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 1442

    BASIN VE KAMUOYUNA

         Ülkemiz gündemini bir süredir meşgul eden ve içinde bazı siyasilerin, işadamlarının bulunduğu , yolsuzluk ve rüşvet iddialarının söz konusu olduğu İstanbul merkezli soruşturma tüm hızı ile yine gündemi meşgul etmeye devam etmektedir.

         Her ülkede vuku bulması muhtemel olan ve ülkemizde de vuku bulduğu iddia edilen yolsuzluk olayları sebebi ile yürütülen soruşturma neticesi bir takım tutuklama ve göz altıların olması yargılama ve soruşturma aşamalarında çok sık rastlanan bir gerçekliktir.

         Demokratik yönetimlerin güvenilirliliği işlem ve eylemlerinin ne kadar şeffaf oldukları ile ölçülür. Şeffaf olmayan veya denetime tabi olmadan hareket eden yönetimlerin bulunduğu ülkelerin demokrasi ile idare edildiğini söylemek mümkün değildir.

         Anayasamızın 10. maddesinde ve Birleşmiş milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 26. maddesinde vücut bulan ‘’KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK’’ ilkesi tüm yargı organlarının ve ayrıca siyasi iktidarların tasarruflarında göz önünde bulundurması gereken vazgeçilmesi ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir ilkedir.

          Bu hükümlerin özü’’ AYRIMCILIK YASAĞIDIR’’.Hukuk devleti özü itibari ile’’YÖNETENLERİN VE YÖNETİLENLERİN AYNI HUKUKA TABİ OLMASIDIR.’’

         Gündemi meşgul eden soruşturmada ise soruşturmanın işleyişine müdahale etmek veya müdahale amacı olmasa dahi kamuoyunda bu kanaate sebep olacak bazı tasarruflarda bulunmak toplum vicdanında adalete olan güveni zedelemekte ve toplumda bu tür tasarruflar sebebi ile farklı kanaatlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple sorumluları dikkatli ve özenli olmaya davet ediyoruz.

      Yargılama sorumlular için aklanma toplum için ise vicdani rahatlama aracıdır. Yargılama hem suçu işlediği iddia edilen kişiler için hem toplum için bir gerekliliktir.Yargılamanın veya onun ön hazırlığı niteliğinde bulunan soruşturmanın bazı müdahalelere tabi tutulması çağdaş demokrasilerde kabul edilemez bir tutumdur.

        Adaletli olma erdemi sadece yargılama makamını işgal eden hakim veya savcılarda bulunması elzem olan bir erdem değildir. Adaletli olmak ayrıca yöneticilerin de bir erdemi olmalıdır.Basın açıklamamızı adalet hakkında söylenen önemli bir sözle bitirmek istiyoruz.

     ADALETİN KUVVETLİ, KUVVETLİLİERİN DE ADALETLİ OLMALARI GEREKİR.(BLAISE PASCAL)

     Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

16.07.2018
AV. HÜSEYİN DEMİRBİLEK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.