STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLARIN LİSTESİ
Tarih: 17.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 10773

01- Baroya hitaben dilekçe Örnek-1 ( 2 Adet )

02- Bildiri Kağıdı - Örnek -2  ( 2 Adet )

03- Yanında staj yapılacak Avukatın Muvafakatnamesi Örnek-3

- Avukat yanında Staja Başlayınca alınacak ( 2 Adet ) ( 5 Yıllık Kıdem Şartı Gereklidir.)

04- Diploma veya Çıkış Belgesi Noterden Tasdikli veya Okuldan onaylı olacak ( 2 Adet )

05- Nüfus Cüzdan Fotokopisi - Noterden tasdikli veya Muhtardan Nüfus Cüzdan Sureti ( 2 Adet )

06- İkametgah İlmühaberi - Muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden Yerleşim Yeri Belgesi ( 2 Adet )

07- Sağlık Raporu - Sağlık Ocağından veya devlet hastanesinden ( 2 Adet )

- ( Sağlık Raporunda Avukatlık yapmasına Aklen ve Bedenen engeli yok ibaresi olması gerekmektedir.)  

 08- Sabıka Kaydı Arşivli C.Savcılığından ( 2 Adet )

09- İki Avukatın Takdim belgesi- Örnek 4 ( 2 Adet ) ( 2 yıl Kıdem şartı gereklidir.)

10- SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığından yazı

11- 6 Adet Biyometrik Fotoğraf - Kimlik Başvurusundan dolayı Biyometrik Fotoğraf zorunludur. 

12- Yarım Kapaklı Karton Telli Dosya ( 1 Adet )

 
 

ÖRNEK-1

BARO BAŞKANLIĞI 'NA

                                     NİĞDE 

 

     ……………….Üniversitesi Hukuk Fakültesinden …………tarihinde mezun oldum ,Avukat stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri taşıyorum.

                        Niğde Mahkemelerinde Staja başlatılmam hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                                                          Adı soyadı (İmza)

Adres   :

Telefon :

E - Mail : 

 
 

ÖRNEK-2

BARO BAŞKANLIĞI 'NA

                                  NİĞDE

 

               1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 3.Maddesinde (e) ve 5.maddesinde (a) bentlerinde yazılı hallerin kendimde olmadığını cezai ve inzibatı kovuşturma altında bulunmadığımı, halen Avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve Avukatlık stajıma mani bir halimin bulunmadığını beyan ederim.

                                                                                                                   Adı Soyadı (İmza)

 


ÖRNEK-3

BARO BAŞKANLIĞI 'NA

                                    NİĞDE 

 

                 Baromuzda staj yapmak isteyen ………………….nin ikinci kısım stajını yanımda yapmasına muvafakat ediyorum.

 
                                                                                                                    Avukat (İmza)

 

ÖRNEK-4

BARO BAŞKANLIĞI 'NA

                                 NİĞDE

 

               ...  ……… Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından olup, avukatlık stajını Baromuzda yapmak isteyen ve halen (                                                        ) adresinde oturan (                                                     )’ın Avukatlık Kanunu’nun aradığı maddi ve manevi vasıflara sahip olduğu, avukatlıkla bağdaşmayan bir hizmeti bulunmadığını bildirir, kendisini Baromuza takdim ederiz.

            AVUKAT ( İMZA )                                                                     AVUKAT ( İMZA )

 

 

NOT: DİLEKÇELER 2 ŞER ADET BİLGİSAYARDA YAZILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

02.07.2020
AV. OSMAN ÇİMEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.