BARO OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ İLANI
Tarih: 5.09.2016| Okunma Sayısı: 1019

 
       Baromuz Olağan Genel Kurulu ve Baro Organları Seçimi Yönetim Kurulu 'nun 2016/71 sayılı kararı gereğince; Baromuz Olağan Genel Kurulu 08 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 10:00 - 12:00 arasında, Baro Organları Seçimi 08 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 13:00 - 17:00 arasında Niğde Grand Hotel 'de yapılacaktır.
 
 
         İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 15 Ekim 2016 günü aynı yer ve aynı saatte yapılmasına, Baro Organları Seçiminin aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. İlanen Duyurulur. 
 
 

Gündem  

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Başkanlık Divanın Oluşturulması ( Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı, İki Üyenin belirlenmesi)
 4. Baro Başkanının Açış Konuşması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sunulması
 6. Hesap Raporunun Sunulması
 7. Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması
 8. Raporlar Üzerinde Konuşulması, Yönetim ve Denetleme Kurulunun İbrası
 9. Gelecek Döneme İlişkin Tahmini Bütçe Taslağının Görüşülmesi
 10. Giriş Keseneği ve Aidat Miktarlarının Belirlenmesi
 11. Dilek, Temenniler, Umumi Konuşmalar ve Kapanış

 

Baro Organları Seçimi 

1.   Baro Başkanı Seçimi

2.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi               : 8 Asil – 8 Yedek

3.   Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi                : 3 Asil – 3 Yedek

4.   Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi          : 3 Asil – 3 Yedek

5.   TBB Genel Kurul Delegelerinin Seçimi        : 2 Asil – 2 Yedek

  
 
 
 

AVUKATLIK YASASI YÖNETMELİĞİ [ Madde 31 ]

Baro genel kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Baro levhasında yazılı avukat, gerek olağan gerek olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları baro başkanlığınca tahsil edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir. 
 

23.07.2018
AV. HÜSEYİN DEMİRBİLEK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.